Қуролли кучлар музейига ташриф

Тиббий радиология кафедраси  магистратура талабалари билан “Маънавият куни” га багишланган  11.01.2020 йилдаги   Узбекистон Республикаси куролли кучлар музейига ташриф буюришди.

Тиббий радиология кафедраси ассистенти  Нигматжонов А.С. бошчилигида  магистрлар билан  Узбекистон Республикаси куролли кучлари ташкил топганига 27 йил тулиши муносабати билан“ Узбекистон Республикаси куролли кучлар музейига” ташриф буюрилди.

Музей  1965 йилда ташкил топган. Музей экспозицияси Куролли кучлар тарихи, Марказий Осиё халклари харбий санъати, шу билан бирга Узбекистон Республикаси Куролли кучлари ривожланишининг хозирги даврини акс эттиради. Шунингдек музейда буюк саркарда Амит Темурга богишланган “Темурийлар даври харбий санъати” экспозицияси хам мавжуд. Бу ерда харби      й юришлар хариталари,аскарлар сафланишининг схемалари, курол-аслахалар, нишонлар ва Темурийлар даврининг бошка экспонатлари урин олган. Узбекистон халкининг иккиечи жахон урушида иштирокига багишланган экспозиция хам мавжуд. “Мустакиил Узбекистон куриклаш” экспозициясида кушин турлари, харбийлар хаёти, уларнинг жанговор ва харбий сиёсий тайёргарлиги хакида маълумот олиш мумкин.

Музей биноси жасорат номли богда жойлашган. Бино олдида кулида курол ушлаган аскар хайкали куйилиб, унда Ватан химоячиси деган ёзув бор.Хайкал атрофида 2 жахон урушда кахрамон унвонига сазовор булган 338 Узбекистонлик жангчиларнинг, 53 та Шухрат ордени нишондорлари ва Узбекистон кахрамони унвонини олган ватандошларимиз номлари мармарга уйиб езилган. Разведкачилар, десантлар, хаво хужумидан мудофаа жангчилари, денгизчилар, учувчилар, танкчилар, пиеда аскарлар, чегарачилар, харбий тиббиёт ходимлари, алокачилар бюстлари урнатилган. Бино 3 каваттан иборат булиб, экспозициялар 3 харбий тарихий даврга булиб ёритилган. 1-давр Темурийлар давридаги харбий санъатга багишланган. Зал экспозициялари асосини Амир Темурнинг Тухтамишхонга карши 3 чи харбий юришини ташкил этади. 2- давр фашизмга карши кураш йилларида узбек халкининг кахрамонлигига багишланади. Хар бир кургазмада у еки бу жангда катнашган Узбекистонлик аскарларни шахсий буюмлари, жанговар мукофотлари, хужжатлари  куйилган. 3-давр Мустакил Узбекистон химояси деб номланади. Музейдан олинган таасуротлар талабалар онгида ватанга мехр туйгусини яна бир бор кучайтирди.

Fikr bildirish

Email manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy bandlar * bilan belgilangan